Poniedziałek

Realizujemy zajęcia edukacyjne zgodne z pedagogiką Marii Montessori. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i materiałów będących częścią programu edukacyjnego Marii Montessori. Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci , ich rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny poprzez szacunek dla naturalnej indywidualności każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowaną nauczycielkę Edukacji Montessori.

Biblioterapia – jest to również jedna z metod, którą wykorzystujemy w pracy z dziećmi podczas czytania bajek. Literatura jest starannie dobierana wśród pozycji najbardziej wartościowych dla dzieci w wieku żłobkowym, tak aby poprzez odpowiednią technikę prezentacji wpływać na poszerzanie zakresu obserwacji, pojęć i odczuć.


Wtorek

Zajęcia kulinarne

Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i często nie są to zmiany w dobrym kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. W naszym żłobku każdego dnia dbamy o właściwą dietę naszych maluchów. Dzieci czerpią ogromną radość ze wspólnego przygotowywania posiłków, zdobywają nowe doświadczenia za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku. Poznają różne naczynia i przybory kuchenne, nie wahają się próbować nieznanych produktów, smaków i konsystencji.


Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny. Zajęcia umuzykalniające, rozwijają słuch, poczucie rytmu, koordynację słuchowo – ruchową, słuchowo – głosową, pamięć i wyobraźnię muzyczną.


Środa

Arteterapia sensoryczno – motoryczna (dotyczy placówki w Tyńcu Małym)

Forma zajęć oddziałujących na sferę fizyczną i psychiczną dziecka poprzez sztuki plastyczne. W Arteterapii wykorzystujemy procesy tworzenia do podniesienia poziomu umysłowego, fizycznego a także emocjonalnego. Arteterapia sensoryczno – motoryczna wpływa na wszystkie zmysły, usprawnia motorykę małą i dużą, stymuluje zakończenia nerwowe. Arteterapia to najbliższa strefa rozwoju dziecka, naprzemienność struktur i faktur, poczucie sprawczości. Efekty jakie możemy zaobserwować po zastosowaniu terapii to płynność wykonywania ruchów ciała, płynność ruchów izolowanych, polepszenie odbioru wrażeń dotykowych, czucie postawy. Ekspresja plastyczna to jedna z pierwszych form niewerbalnej komunikacji dziecka z otoczeniem. Z pierwszych prac dziecka można uzyskać informację o jego osobowości, rozwoju psychomotorycznym, o poziomie koordynacji wzrokowo – ruchowej, o tym jak w wyimaginowanym świecie dziecko postrzega siebie i swoje otoczenie. Poprzez zastosowanie szerokiej gamy środków artystycznych Arteterapia rozwija kreatywne działanie na najbliższe otoczenie, stymuluje do twórczego myślenia, posiada walory odprężające, łagodzi stany napięcia. Pozwala na wielozmysłowe poznanie świata stymulując wszystkie zmysły: węchu, smaku, dotyku, wzroku. Zajęcia prowadzone są przez opiekunkę po ukończonym szkoleniu z zakresu Arteterapii sensoryczno – motorycznej. Nasz warsztat plastyczny to między innymi: malowanie pędzlem i farbami, malowanie palcami i farbami, lepienie z mas plastycznych, prace z rozmaitymi strukturami i fakturami, wyklejanie, budowanie, rysunek


Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne

Polegają na tworzeniu przez dziecko różnych przedmiotów z wielu materiałów, a więc na budowaniu, lepieniu, majsterkowaniu przy użyciu piasku, klocków, plasteliny, patyków, szyszek, kamieni, pudełek, papieru itd. Zajęcia pobudzają do myślenia i działania oraz sprawiają mnóstwo radości.

Czwartek

Logorytmika

Jest to program ćwiczeń muzyczno – ruchowych, połączonych z terapią logopedyczną. Ruch w logorytmice jest naturalny i swobodny i wynika bezpośrednio ze słyszanej muzyki. Celem ćwiczeń logorytmicznych jest zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy (wypowiedzi), a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodię, głośność i barwę dźwięku, akcent, frazowanie oraz artykulację.

Piątek


Zajęcia plastyczne

Celem zajęć jest rozwój motoryki małej. Dzieci uczą się prawidłowo chwytać narzędzia pisarskie, ucząc się prawidłowo trzymać kredkę, pędzel. Uczymy się rozpoznawać zasadnicze kolory oraz je nazywać. Małe dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z plastyką, często nie potrafią jeszcze werbalnie porozumiewać się z otoczeniem. Doświadczają stawianych przez siebie pierwszych linii, malowania pierwszych plam barwnych i lepienia form z ogromną radością. Wszystkie te zabawy prowadzą do rozwoju osoby twórczej, kreatywnej, samodzielnie działającej i myślącej.

Relaks, odprężenie, wyciszenie

Wykonywanie przez dzieci różnego rodzaju ćwiczeń uwalniających napięcie. Ćwiczenia wyciszające nie trwają długo ale ważne jest wprowadzenie odpowiedniej atmosfery, co pozwala uspokoić i wyciszyć energię, która aktualnie towarzyszy dziecku. Często nucimy wyciszające melodie przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Podczas zajęć wykorzystujemy takie zabawy jak „masażyki”, „co ja słyszę”? lub zajęcia sensoryczne.